Za učitelje

Što s ( potencijalno ) darovitim učenicima u razredu?

Kad radimo s djecom, svaki dan je novi izazov. Nikad ne znamo što nas čeka. Iako smo svjesni da svako dijete treba individualizirani pristup, to nije svakodnevno moguće. Školski sustav je tako organiziran da jedan učitelj mora zadovoljiti potrebe 20-30 učenika, a pritom pazeći da odradi sve što je propisano kurikulumom.

Rad s nadarenima može biti vrlo izazovan i kreativan, ali se istovremeno možemo naći pred dilemom:

Kako s njima? Što ja mogu učiniti? Više posla nije rješenje!

Daroviti učenici s lakoćom svladavaju propisani školski program i zadatke, pa se može dogoditi da im to nije dovoljno i da se dosađuju. Ovdje možete upasti u zamku da im pokušavate dati što više jednakih zadataka. No, oni će i njih s jednakom lakoćom savladati!

Također, sjetite se i toga da cilj nije učenje i zapamćivanje velikog broja činjenica. Kada radimo s djecom, važnije nam je da:

  • steknu vještine kritičkog mišljenja
  • razviju sposobnosti analize, evaluacije i sinteze
  • steknu razumijevanje dubine predmetnog područja

Što mogu raditi s darovitim djetetom?

Darovita djeca često brže završe s zadacima od svojih vršnjaka. Ovo dodatno dobiveno vrijeme možete iskoristiti za razvoj kreativnosti. Osmislite nezavisni projekt kojim se učenik može baviti. Pri tom uzmite u obzir njegove interese. Na primjer, učenika možete potaknuti da istražuje posebno područje za koje ima interes, a koje je povezano s gradivom

Potrudite se osmisliti vertikalno obogaćene aktivnosti. Ovo napravite tako da osmislite zadatke i projekte koji idu šire od uobičajenog gradiva. Na ovaj način ćete izbjeći da zadajete više istih zadataka. Potaknite učenika da uči nove stvari i razvija nove vještine! Pokušajte pronaći posebne sadržaje i programe koji se mogu prilagoditi redovnoj nastavi.

Jedan od sjajnih načina rada s darovitim učenicima jest da mu pronađete mentora, tj. osobu zainteresiranu da radi s učenikom u području koje učenika zanima. Mentor može biti roditelj učenika, drugi učitelji, vanjski suradnik… Pri traženju vam mogu poslužiti i kontakti iz lokalne zajednice.

Promijenite pristup dosadašnjeg rada. Prestanite biti ekspert koji daje informacije i postanite facilitator. Omogućite učenicima da sami traže i otkrivaju nove informacije.

Koristite pristup multiple inteligencije u učionici. Ovaj pristup temeljen je na Gardnerovoj teoriji inteligencije (vidi dio Teorijski pristupi darovitosti). Campbell (1991) je predložio da se razred podijeli u 7 centara za rad:

  • Centar za osobni rad (intrapersonalna inteligencija)
  • Centar “radimo zajedno” (interpersonalna inteligencija)
  • Centar za glazbu
  • Centar za umjetnost (spacijalna inteligencija)
  • Centar za gradnju (kinestetička inteligencija)
  • Centar za čitanje (verbalno – lingvistička inteligencija)
  • Centar za matematiku i znanost (logičko – matematička inteligencija)

Kada radite s darovitim učenikom, omogućite da uči na način koji njemu odgovara, raznoliki materijal i dostupnu literaturu, ali ne pomažite previše i nemojte dopustiti da vas previše okupiraju.

Položaj darovitih učenika u hrvatskoj

Obilježja identifikacije darovitih učenika

Izazovi i opasnosti u procesu identifikacije

Daroviti učenici koji podbacuju u rezultatima

Instrumenti identifikacije darovitih učenika

Projektom Lumen izrađeni su programi inovativnog sadržaja rada sa darovitom djecom u 5 tematskih skupina za (potencijalno) darovite učenike osnovnih i srednjih škola.

Programi i radni materijali:

Matematičko – informatičko – tehnički program za osnovne škole

Matematičko – informatičko – tehnički program za srednje škole

Umjetnički program za osnovne škole

Umjetnički program za srednje škole

Prirodoslovni program za osnovne škole

Prirodoslovni program srednje škole

Društveno – humanistički – jezični program za osnovne škole

Društveno – humanistički – jezični program za srednje škole

Program za učenike razredne nastave

Materijali sa temeljnih i specijalističkih radionica te inovativnih modela poučavanja za učitelje

Dodatni izvori za učitelje:

Nastavna sredstva i pomagala;

Različiti alati i ideje za učitelje i nastavnike;

COUNCIL FOR THE CURRICULUM EXAMINATIONS AND ASSESSMENT, Gifted and talented Pupils, Guidelines for Teachers, (2007.);

Nikčević – Milković, A.; Jerković, A.; Rukavina, M.; (20.12.2016.), Stanje, problemi i potrebe rada s darovitom djecom u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj;

Škoda, J., (lipanj 2015.) Identifikacija darovitih učenika u osnovnoj školi, Diplomski rad

Perković, I., Borić, E.,(2014.) Teachers’ Attitudes Towards Gifted Students and Differences in Attitudes Regarding the Years of Teaching, Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje,Vol.17 No.Sp.Ed.1 Veljača 2015.,

Borić, S. (2015.), Nadareni učenici u nastavi matematike, Diplomski rad, Zagreb,

Klikeraj čini tim psihologa i edukatora okupljenih oko ideje stvaranja poticajnog okruženja za razvoj dječjih kognitivnih potencijala. Udruga Klikeraj nije povezana sa projektom LUMEN, no svakako vrijedi pratiti njihov rad.